Een aspect dat vaak vergeten wordt, maar wel veel gebruikt in videospellen, is gemeenschapszin. Als je merkt dat je onderdeel bent van iets groters, dat je gewaardeerd voelt door groepsgenoten, ben je bereid harder te werken. In het onderwijs gaat dat verder dan lid zijn van een klas.

Populaire video games zijn team games
De meest populaire videospellen zoals Overwatch, League of Legends en World of Warcraft zijn alleen maar, of hoofdzakelijk, in teamverband. Jouw bijdrage in het spel is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook betekenisvol voor anderen: je wordt gezien en krijgt erkenning van je groepsgenoten. Daarnaast is het zeer nuttig voor het team om jou te helpen in het groeien van je vaardigheden. Hierbij moet worden opgemerkt dat ondanks dat video games zo zijn ontworpen dat teams sterker zijn dan individuen, niet iedere speler dit ook daadwerkelijk doet. Ook in video games hebben mensen nog veel te leren.

Opvallend genoeg gaat het recentelijk in het onderwijs vooral over het individu: persoonlijke ontwikkelingsplannen, portfolio’s, individuele leerstijlen en eigenaarschap. Deze onderdelen zijn allemaal belangrijk, maar zonder het gevoel ergens dat je ergens bij hoort, kan een leerling makkelijk stranden. Gemeenschapsgevoel geeft extra betekenis in wat je doet en helpt leerlingen te blijven focussen op het leerproces.

Onderdeel van iets groters dan jijzelf
De mens an sich is een sociaal dier en wil graag ergens onderdeel van zijn dat groter is dan zichzelf. Hier moet in het onderwijsproces aandacht aan worden besteed. Niet iedere klas is een groep, niet elke groepsopdracht geeft wederzijdse verantwoordelijkheid. Scholen moeten ook meer aandacht besteden aan de algemene identiteit van de school en leerlingen trots maken op het feit dat zij op die specifieke school mogen leren. Meer tijd investeren in het groepsgevoel van een klas geeft misschien geen direct resultaat in toetsing, maar heeft zeker invloed op langere termijn. Als een leerling leert in een groep waar hij of zij zich gerespecteerd voelt, zal hij of zij ook meer moeite willen doen om harder te werken.

Gerichte feedback en aandacht
Daarnaast wordt het gevoel om ergens bij te horen ook versterkt door gerichte, persoonlijke feedback en individuele gesprekken. Ook hoe je communiceert en opstelt binnen een klas zijn belangrijk. Het klinkt logisch, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat het kennen en benoemen van de namen van je leerlingen waardevol is. Het is één van de eerste dingen die ik verwacht van mijn stagiaires. Maar het gaat verder dan alleen namen. Ik heb een full time baan met ongeveer 280 leerlingen per jaar, maar probeer iedere leerling wel het gevoel te geven dat ik ze zie en ken.

Conclusie
Het huidige onderwijs moet oppassen dat het niet individualiseert. Gemeenschapszin vormt een belangrijke factor in het leerproces en moet door scholen en docenten ondersteund worden.